Thứ sáu, 18/08/2017 - 09:51
  • Có thể nói sau Nghị quyết TW5 Khóa 12 với khẳng định là phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, vị trí và vai trò của kinh tế tư nhân đã được nâng lên một tầm mới. Kinh tế tư nhân có thêm cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn so với những giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, nếu nói về các doanh nghiệp tư nhân, có thể tận dụng hiệu quả cơ hội của hội nhập, đầu tư bài bản, vươn ra thị trường nước ngoài thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Câu hỏi đặt ra là vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân như thế nào trong quá trình hội nhập, họ đang nỗ lực ra sao; còn khó khăn, rào cản nào và bên cạnh vai trò được khẳng định, họ còn cần được hỗ trợ và tạo điều kiện như thế nào để có thể giúp nền kinh tế hội nhập được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

  • Trong 6 tháng đầu năm 2017 ngành nông nghiệp đã lấy lại được đà tăng trưởng cũng như có những tín hiệu vui. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn phài đối mặt với một nút thắt lớn, đó chính là làm thế nào để tháo gỡ khó khăn về mặt thị trường, tìm đầu ra cho nông sản. Tại nhiều địa phương trên cả nước, vẫn còn tình trạng nuôi trồng, đến khi thu hoạch lại bỏ đi, người nông dân gặp nhiều khó khăn, trong khi những cuộc “giải cứu” thường thấy gần đây chỉ là những giải pháp tạm thời.

  • Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015 đã mở rộng đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam. Các quy định mới đã đáp ứng được mong muốn cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào đầu tư, làm việc, sinh sống tại Việt Nam được có nhà ở, đồng thời, góp phần tạo môi trường đầu tư tốt, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài cũng như kích thích nền kinh tế phát triển, phù hợp với chủ trương của nhà nước và xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

  • Kết quả xuất khẩu nông sản 6 tháng đầu năm nay được coi là đột phá, không chỉ ở con số tăng trưởng mà bởi con số này đạt được trong bối cảnh thời gian qua gặp không ít khó khăn, điển hình nhất là những cuộc “giải cứu”.

  • Nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện đang rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước lại đang khó khăn và vốn của các nhà tài trợ ngày càng thu hẹp. Bởi vậy, những mô hình đầu tư theo mô hình hợp tác công tư PPP như là xây dựng - vận hành - chuyển giao BOT hiện được xem như một đòn bẩy để huy động nguồn lực từ khu vực đầu tư trong và ngoài nước.

Liên kết website
Đối tác