Chủ nhật, 25/02/2018 - 04:42
Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas

Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas

Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng ...