Thứ 5, 21/01/2021 - 08:27
Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas

Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas

Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng ...