Thứ 7, 23/06/2018 - 03:27
PVG đặt mục tiêu lãi 8,4 tỷ đồng

PVG đặt mục tiêu lãi 8,4 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PVG) – đơn vị thành viên của PV GAS  đặt mục tiêu trong năm 2018 đạt 3.367 tỷ đồng doanh thu và 8,4 tỷ đồng lợi nhuận ...