Thứ 4, 25/04/2018 - 11:49
Châu Á và du khách phương Tây

Châu Á và du khách phương Tây

Mỗi năm, hàng triệu du khách phương Tây đến Việt Nam. Nếu tính châu Á, có thể có đến hàng chục, hàng trăm triệu. Họ tìm gì ở Việt Nam và nói chung ở châu Á?
Ngoạn cảnh ngắm voọc

Ngoạn cảnh ngắm voọc

Vân Long là Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, nằm ở huyện Gia Viễn, nơi có số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất