Thứ 4, 25/04/2018 - 12:00

Hội nhập: Rào cản kỹ thuật khi Hội nhập

Với hơn 10 FTA đã ký kết và nhiều hiệp định quan trọng khác đang được đàm phán và tiến tới thực thi, thuế xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng đã về 0%, nhiều mặt hàng theo lộ trình cũng sẽ về 0. Điều này cho thấy thương mại quốc tế đang ngày càng rộng mở, tạo cơ hội chưa từng có cho tăng mạnh giao thương giữa các quốc gia cũng như các châu lục.

Liên kết website