Thứ 7, 23/06/2018 - 03:19

Hội nhập: Cú hích APEC

Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác Châu Á Thái Bình Dương APEC, gọi tắt là SOM2 và các hội nghị liên quan đã chính thức bắt đầu diễn ra tại Hà Nội. Các sự kiện  này có ý nghĩa rất quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc triển khai các sáng kiến và cụ thể hóa các ưu tiên của năm APEC 2017. Trong xu thế bảo hộ đang nổi lên tại Mỹ và Châu Âu thì APEC được đánh giá là ngày càng quan trọng tạo ra cú hích trong thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên và trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Liên kết website