Thứ 7, 23/06/2018 - 03:15

Hội nhập: Thúc đẩy năng lượng sạch Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 77 dự án năng lượng tái tạo, năng lượng gió và năng lượng mặt trời quy mô lớn, nhỏ đã được đăng ký đầu tư tại Việt Nam với tổng công suất lên tới 5000 MW. Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng, tiềm năng về năng lượng gió của Việt Nam có thể lên tới 500.000 MW, gấp khoảng 200 lần công suất của nhà máy thủy điện Sơn La. Theo định hướng của chính phủ, tỳ lệ năng lượng tái tạo sẽ đạt khoảng 4.5% vào năm 2020 và 6% vào năm 2030. 

Liên kết website