Thứ 7, 23/06/2018 - 03:20

Hội nhập: Gỡ vướng cho vốn tư nhân vào hạ tầng

Nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện đang rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước lại đang khó khăn và vốn của các nhà tài trợ ngày càng thu hẹp. Bởi vậy, những mô hình đầu tư theo mô hình hợp tác công tư PPP như là xây dựng - vận hành - chuyển giao BOT hiện được xem như một đòn bẩy để huy động nguồn lực từ khu vực đầu tư trong và ngoài nước.

Liên kết website